SKLEP W PRZEBUDOWIE NIE PROWADZI SPRZEDAZY

  Papierniczy24.pl »

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

 

§ 1 SERWIS

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www.papierniczy24.pl, zwanej dalej „Serwisem”.

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin.

 

 

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu, zwanych dalej  „Użytkownikami” jest Jarosław Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wójcik Jarosław Przedsiębiorstwo Handlowe Conrad z siedzibą w Lublinie, pod adresem: 20-844 Lublin, ul. Braci Wieniawskich 3 lok. 58, NIP 712-008-15-94, REGON 430393222, zwany dalej „Conrad”.

 

 

§ 3 CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez  Conrad w celu prowadzenia Serwisu,  w tym umożliwienia  Użytkownikom korzystania z usług Serwisu.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w innych celach zgodnych z prawem, w szczególności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, w tym celu należy się zwrócić do Conrad. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, czasami może być jednak niezbędne, aby korzystać z niektórych usług Serwisu.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu i nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.

 

 1. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących  Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu - cel ich przetwarzania został podany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

 

 1. Conrad nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia w sposób świadomy. Zachęcamy rodziców, aby przekazywali dzieciom informację o korzystaniu z internetu i kwestiach podawania informacji, w tym danych osobowych w Internecie. 

 

 

§ 4 ODBIORCY DANYCH


Conrad może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące Użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu.

 

§ 5 IP

 

 1. W momencie  odwiedzenia przez Użytkownika  Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
 • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje  korzystając  z Serwisu,
 •  informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 • ____________________________,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli  odwiedzenie Serwisu nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej).

 

 1. Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez  Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz  celach statystycznym.

 

 

§  6 COOKIES

 

 1. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji  dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w:

 

 1. Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Serwisu. Są one niezbędne do tego, by zapewnić  Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Serwisu.
 2. Niektóre pliki „cookies”:
 • są wykorzystane by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Serwisie,
 • poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Conrad oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Serwisu.

Informacje te  umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on  oczekiwania Użytkownika.

4.Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika w Serwisie, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych.

 1. Dane uzyskiwane przez  Serwis dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.

 

 1. Jeżeli  Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”.
   
 2. Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki  w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć  pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika.
 1. W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.  Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.
   
 2. Zarządzanie plikami „cookies” i danymi witryn przeglądarek, w tym blokowanie plików „cookies”:

 

 

§ 7 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Conrad poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

 

 1. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia  03 marca 2014 roku.

 

 

§ 8 KONTAKT
 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail  [email protected] lub listownie na adres Wójcik Jarosław Przedsiębiorstwo Handlowe Conrad ul. Braci Wieniawskich 3 lok. 58, 20-844 Lublin, z tytułem e-mail’a lub  dopiskiem „Polityka prywatności”.

 


Artykuły szkolne

Artykuły biurowe

Artykuły piśmiennicze

Artykuły plastyczne

Kredki

Zeszyty i artykuły papiernicze