SKLEP W PRZEBUDOWIE NIE PROWADZI SPRZEDAZY

  Papierniczy24.pl »

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane przez firmę P.H. Conrad  zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zależności od decyzji Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych.

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania oraz sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia.

Wpisane przez Klienta w formularz dane osobowe są poufne i nie są współdzielone z żadną inną firmą. Wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w sklepie internetowym papierniczy24.pl są  przechowywane na zabezpieczonym serwerze i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji.


Artykuły szkolne

Artykuły biurowe

Artykuły piśmiennicze

Artykuły plastyczne

Kredki

Zeszyty i artykuły papiernicze